عشق بی انتها

عاشقانه های قلب سوخته

..دیـــگـر بــــریــده ام..

..ایـــنـ دســــت به قلـــــم نمیـــــرود..

.. نـــوشتــن چه فـــایـده ای دارد ..

..وقــــتی کــه..

..خــوانـــنـده ی آن.. 

..تـــــــو نیــــــــــستــی..

 

نوشته شده در یک شنبه 2 شهريور 1393برچسب:عشق,جملات عاشقانه,رمانتیک,تنهایی,احساسی,تنهایی,دلتنگی,خیانت,جدایی,,جملات کوتاه عاشقانه,ساعت 1:13 توسط nima| |

متــن هـای زیـادی نـــوشتـم

پــاکــــــــــ کــردم

و دوبـــاره نـــوشتـم

و بــــــــاز هـم سکـــــوتی عمـیـــــق

هــــــــــــی رفیــــــق....

کـاش مـعنیـه سـکــــوت هم نوشتنی بود

 

نوشته شده در جمعه 31 مرداد 1393برچسب:عشق,جملات عاشقانه,رمانتیک,تنهایی,احساسی,تنهایی,دلتنگی,خیانت,جدایی,ساعت 13:38 توسط nima| |

روزی تــو هـم مثـل مـن خواهــی شــد

یــــک آشــــــــق 

بــی سـواد نیــــستــم امـــا

آی بــا کــلا نمــــاد همـــان کــلاهیــست کــه بــر ســرت میـــــرود 

و دلـــــی که دیــــگر بــــرای کســـی نمیـــــــــتپد 

 

نوشته شده در پنج شنبه 30 مرداد 1393برچسب:عشق,جملات عاشقانه,رمانتیک,تنهایی,احساسی,جدیدترین عاشقانه ها,جملات ناب,ساعت 10:44 توسط nima| |

این پـــست را سکوت میکنم!
تو بنویس... چشــــــــم هایت راببنـد...
حرف های دلت را بنویس... _______________ 

نوشته شده در سه شنبه 28 مرداد 1393برچسب:عشق,جملات عاشقانه,رمانتیک,تنهایی,احساسی,جدیدترین عاشقانه ها,جملات ناب,ساعت 19:0 توسط nima| |

بـرایـتـ ســـیـب جــمـع کــرده ام ،
بـــــرگـــــرد ...
ایـــنــجـــا مـــرا بـــی تـــو ،
آدم حـــسـاب نــمــیـکـنـنـد ...!

نوشته شده در جمعه 24 مرداد 1393برچسب:عشق,رمانتیک,جدیدترین متن عاشقانه,جملات با احساس,تنهایی,ساعت 1:0 توسط nima| |

لــَـعـنـَت بـهــِ روزهــآيــ ــي کـهــِ دِلـ ِــت

اَز خـــُـدا هـــَم پُــ ـــر اسـ ت

ـِ انـ سانـها کـهــِ جــ ـآي خــود دارَنــــد 

نوشته شده در چهار شنبه 22 مرداد 1393برچسب:عشق,جملات عاشقانه,رمانتیک,تنهایی,احساسی,جدیدترین عاشقانه ها,جملات ناب,ساعت 20:55 توسط nima| |

عـــاشـ ـق کــہ مــے شـوے . . .

لـالـایــے خــوانـدטּ هــمـ یـــاد بـــگیـ ــر (!)

شــبــ هــاے بــاقیـمـ ــانــده ے عــمـرتــ

بـــہ ایـــטּســادگـــے هــاصبـــ ــح نخـــواهـــنـ ــد شـــد ../. 

نوشته شده در دو شنبه 20 مرداد 1393برچسب:عشق,جملات عاشقانه,رمانتیک,تنهایی,احساسی,تنهایی,دلتنگی,خیانت,جدایی,ساعت 15:0 توسط nima| |

دلمـ رقـص نمـے خـوآهـد 

هـے دنیـآ تـمـآمـش ڪـن

وگرنہ سآزت رآ میشڪنمـ ایـن بـآر

نوشته شده در یک شنبه 19 مرداد 1393برچسب:عشق,جملات عاشقانه,رمانتیک,تنهایی,احساسی,تنهایی,دلتنگی,خیانت,جدایی,ساعت 18:25 توسط nima| |

گـاهـــی بـــا دویــــدن برای رسیدن به کـســـی،
دگــــر نـفـســــی بـــرای
مــانـــدن در کـنـــار او باقـــی نـــخواهـــد مــانــد . . .

نوشته شده در شنبه 18 مرداد 1393برچسب:عشق,جملات عاشقانه,رمانتیک,تنهایی,احساسی,تنهایی,دلتنگی,,ساعت 9:56 توسط nima| |

از اینکه نیستی غـصّـه دار نــشو !!

دارمــت..

همیشه..

جایی خلوت و دنج...

لا به لای ِ همه ی نداشته هایم !!!

نوشته شده در جمعه 17 مرداد 1393برچسب:عشق,جملات عاشقانه,رمانتیک,تنهایی,احساسی,,ساعت 8:41 توسط nima| |

 از ي جايي ب بعد ،

ب جاي بزرگ شدن !

پير ميشي رفيق ...

نوشته شده در پنج شنبه 16 مرداد 1393برچسب:رفیق,عشق,جملات عاشقانه,رمانتیک,تنهایی,احساسی,ساعت 10:44 توسط nima| |

روزی می شــود کـه بـرگ بـرنـده ات دل مـی شـود…

امـا تـو دیـگـر "حـــاکـــــم" نـیـســـتـی…

نوشته شده در چهار شنبه 15 مرداد 1393برچسب:عشق,جملات عاشقانه,رمانتیک,تنهایی,احساسی,جدیدترین عاشقانه ها,ساعت 10:31 توسط nima| |

مخـاطبــ خـآصــ مـن بـہ سـاבگـے یکــ لبخـنــد رهـایمـ کــرد...

"او" رفـتـــ...

و مــنـــ عـاشـقـانــہ هـاے بـے مخـاطبـم را بـه حـراج گـذاشـته ام...

نوشته شده در چهار شنبه 15 مرداد 1393برچسب:عشق,جملات عاشقانه,رمانتیک,تنهایی,احساسی,جدیدترین عاشقانه ها,ساعت 1:59 توسط nima| |

 

دنیای آرزوهایم رابخیه کرده ام به قلبم..
فقط خدا میداند.....
کی نخ هایش میخواهد جذب شود....

نوشته شده در سه شنبه 14 مرداد 1393برچسب:عشق,جملات عاشقانه,رمانتیک,تنهایی,احساسی,جدیدترین عاشقانه ها,ساعت 16:1 توسط nima| |

 

 

باختـــــــــــــــــــم


با هر که " ساختـــــــــــــــــــم " , " باختـــــــــــــــــــم "

نوشته شده در سه شنبه 14 مرداد 1393برچسب:عشق,جملات عاشقانه,رمانتیک,تنهایی,احساسی,جدیدترین عاشقانه ها,ساعت 15:54 توسط nima| |

 تنهایییعنی: یک نــــــــــفر خیلی کم است !...

خیــــــــــــــــــــــــــلی.....

نوشته شده در سه شنبه 14 مرداد 1393برچسب:عشق,جملات عاشقانه,رمانتیک,تنهایی,احساسی,جدیدترین عاشقانه ها,ساعت 15:37 توسط nima| |

 ﺗﮑﯿــﮧ ﮔـﺂﻫَـﻢ ﺑــﺂﺵ !

ﻣﯿﺨـﻮﺁﻫَـﻢ ﺳَﻨـﮕـﯿﻨـﯽ ﻧﮕــﺂﻩ ﺍﯾـﻦ ﻣَـﺮﺩﻡِ ﺣَـﺴـﻮﺩ ﺷَﻬــﺮ ﺭﺍ ﺗـﻮ ﻫـَﻢ ﺣـِـﺲ ﮐﻨـﯽ ...

ﺍﯾـﻦ ﻣَـﺮﺩﻡ ﻧﻤﯿﺘَــﻮﺁﻧﻨـَـﺪ ﺑﺒﯿـﻨﻨَــﺪ ﺩﺳـﺖ ﻫــﺂﯾﻤـﺂﻥ ﺗـﺂ ﺍﯾـﻦ ﺍَﻧـﺪﺁﺯﻩ ﺑﮩﻢ ﻣـﯽ ﺁﯾَﻨـﺪ ! 

نوشته شده در دو شنبه 13 مرداد 1393برچسب:عشق,جملات عاشقانه,رمانتیک,تنهایی,احساسی,جدیدترین عاشقانه ها,جملات ناب,ساعت 23:24 توسط nima| |

 

اﮮ ﺭﻭﺿـــﮧ ﮮ ﺩﻝ ! ﻣﮯﺧـﻮﺍﺳﺘﮯ ﺑـﺎ ﻣـﻦ ﺑـﺎﺯﮮ ﮐـﻨﮯ ﺩﻝ ِ ﻣـﻦ ﺑـﺎﺯﮮ ﺭﺍ ﺑُـﺮﺩ ...

ﻧـﺘـﯿـﺠﮧ ﺭﺍ ﺑـﺒـﯿـﻦ ...

ﺍﺷﮏ ﺩﺭ ﺑـﺮﺍﺑـﺮ ﻫـﯿـﭻ ﺑﮧ ﻧـﻔـﻊ ﻣـﻦ

نوشته شده در دو شنبه 13 مرداد 1393برچسب:عشق,جملات عاشقانه,رمانتیک,تنهایی,احساسی,جدیدترین عاشقانه ها,جملات ناب,ساعت 22:35 توسط nima| |

 

 

آره میگَـטּ درد مالـﮧ مـرده ..!

 

پـَس دیدے مـטּ اشتباهـے مِثــِ زטּ شدَمـ ..؟

 

مـטּ گریـﮧ کِـ میکنَـمـ ..

 

داغوטּ تر میشَمـ ..!!

نوشته شده در چهار شنبه 16 اسفند 1391برچسب:عشق,جملات عاشقانه,رمانتیک,تنهایی,احساسی,جدیدترین عاشقانه ها,جملات ناب,ساعت 17:51 توسط nima| |

 

 

لالایشـــو مـــا خوندیــــم 

 

رفـــــت ...

 

رو پـــای یکــــی دیگـــه

 

خوابیــــــد ...!!!

وقتــی بـه جـای عزیــزم ؛

بهـم میگــی عزیــز !

 

یعنــی : یـه عزیــزِ بــی صاحــب ،

عزیــزی کـه هنــوز عزیــزِ ....

...ولــی مــال تـو نــیسـت !

 

شنیدنـش کـه درد داره ....

گفتنـشو نمی دونــم ... !!!

جسارت می خواهد...

نزدیک شدن به افکار دختری که روزها مردانه با زندگی می جنگد !

 

اما...

 

شب ها بالشش از هق هق های دخترانه خیس است !

 

 

دوست دارم دستم به اونی که دوسش دارم برسه بگیرمش کلی کتکش بزنم

و یهو وسط کتک بگم: "آخه دیونه!دلم برات تنگ میشه

اینقدر از من دور نباش خب؟!"

 

نوشته شده در چهار شنبه 16 اسفند 1391برچسب:اس ام اس عاشقانه,عشق,جملات عاشقانه,رمانتیک,تنهایی,احساسی,ساعت 17:45 توسط nima| |


Power By: LoxBlog.Com